Kiképzőink:

Frivaldszkyné Jung Csilla
Kautnik András
Pataky Krisztina
Dr. Sárkány Péter
Dr. Vik János
Szakirányú oktatóink:
Medgyessy László
Szilika-Iván Emőke
Visnyei Emőke

Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány    Budapest, 1123 Alkotás u. 49/c    Számlaszám: 12011021-00140330-00100000
Logoterápia Alapítvány

Köszönjük, ha adója 1%-ával, vagy adománnyal támogat bennünket!