Logoterápia és egzisztenciaanalízis

A Viktor E. Frankl (1905-1997) által megalapított Logoterápia és egzisztenciaanalízist, Sigmund Freud pszichoanalízise és Alfred Adler individuálpszichológiája után, a szakirodalom a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzatként emlegeti.
Frankl az "Orvosi lelkigondozás" és "Tudattalan Isten" c. könyveiben szisztematikus kifejtését nyújtja a logoterápia- és egzisztenciaanalízisnek mint "szellemi megközelítés pszichoterápiának", amelynek programszerű feladata, hogy meghaladja a lélekgyógyászat elméletén és gyakorlatán belül uralkodó pszichologizmust. A tudatos és tudattalan jól elkülöníthet rétegei mellett, érvel minduntalan Frankl, az ösztönös és szellemi dimenziót is meg kell különböztetni, mivel a pszichofizikai adottságokkal való szembeszállás lehetősége egyértelműen bizonyítja a szellemi egzisztencia autonómiáját.
Az egzisztenciaanalízis az embert az értékeivel szembesíti, a logoterápia pedig az értelemtalálásban nyújtott szakmai segítségnyújtást jelenti.

A frankli logoterápia és egzisztenciaanalízis átfogó bölcseleti és lélektani felfogása miatt, a számos területen kerül alkalmazásra, pl:
1. Pszichoterápia
2. Életvezetési tanácsadás
3. Személyiségfejlesztés
4. Pedagógia
5. Lelkigondozás
6. Szociális munka
7. Filozófiai praxis/tanácsadás

További információkért lásd a bécsi Viktor Frankl Intézet honlapját:

Viktor E. Frankl fényképe és angol nyelvű életrajza

A logoterápia és egzisztenciaanalízis részletesebb leírása 

Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány    Budapest, 1123 Alkotás u. 49/c    Számlaszám: 12011021-00140330-00100000
Logoterápia Alapítvány

Köszönjük, ha adója 1%-ával, vagy adománnyal támogat bennünket!