1.) A Viktor E. Frankl (1905-1997) osztrák orvos-filozófus által megalapított logoterápia és egzisztenciaanalízis kutatása, oktatása, alkalmazása és terjesztése;
2.) A bölcseleti antropológia és lélektan, valamint a segítő-hivatások filozófiai alapjainak kutatása és oktatása;
3.) Az alkalmazott etika és filozófiai praxis kutatása, oktatása és alkalmazása.

A kitüntetett személyére írásban bárki tehet javaslatot, amelyhez kérjük csatolni a jelölt munkásságának fontosabb eredményeit és szakmai értékelését.
E-mail cím: info@logoterapia.hu

A javaslat beküldési határideje: minden év június hó utolsó napja.

A kitüntetett személyéről a beérkező előterjesztések alapján a Logoterápia Alapítvány kuratóriuma dönt. A díj évente egy alkalommal egy személynek kerülhet átadásra. Az érdemdíj összege és formája: minimum 50.000 Ft; plexi plakett és a kuratórium rövid indoklását tartalmazó tanúsítvány.

Budapest, 2019. június 26.Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány    Budapest, 1123 Alkotás u. 49/c    Számlaszám: 12011021-00140330-00100000
Logoterápia Alapítvány

Köszönjük, ha adója 1%-ával, vagy adománnyal támogat bennünket!
Logoterápia Érdemdíj

Az érdemdíj adományozásának célja olyan személyiség életútjának elismerése, akinek tudományos és/vagy szakmai munkássága kiemelkedő módon hozzájárul az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott három cél valamelyikének a megvalósításához: