Logoterápia Alapítvány

(Részletek az alapító okiratból)

A Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány, rövidítve: Logoterápia - Alapítvány,  magán alapítvány.

Céljai: Az alapítvány tudományos alapokon álló, kutatási, oktatási, ismeretterjesztési és személyiségfejlesztési feladatokat lát el az alábbi három területen:

1.) A Viktor E: Frankl (1905-1997) osztrák orvos-filozófus  által megalapított harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia és exisztenciaanalízis, valamint az ehhez kapcsolódó fenomenológiai embertan és lélektan hagyományának magyarországi terjesztése, kutatása, oktatása és alkalmazása.

2.) A bölcseleti antropológia és lélektan, valamint a segítő-hivatások filozófiai alapjainak kutatása, oktatása.

3.) Az alkalmazott etika és a filozófiai praxis (philosophische Praxis/philosophical counseling) kutatása, oktatása és alkalmazása.

Az alapítvány minden konkrét tevékenysége a fenn megadott három területhez kapcsolódik.

A Logoterápia Alapítvány alapítója:

Prof. Dr. Batthyány Alexander (Wien)

Kuratóriuma:
Prof. Dr. Sárkány Péter (elnök)
Frivaldszkyné Jung Csilla
Prof. Dr. Mezei Balázs
Prof. Dr. Németh Dávid
Pataky Krisztina
Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány    Budapest, 1123 Alkotás u. 49/c    Számlaszám: 12011021-00140330-00100000
Köszönjük, ha adója 1%-ával, vagy adománnyal támogat bennünket!